Coachen

Coachpraktijk Ik doe het

Sommige vragen of problemen gaan dieper en zijn complexer. Dan is een goede coach enorm waardevol! Er kunnen zoveel dingen in een mensenleven gebeuren die moeilijk zijn en zwaar.

Wat heb je als kind meegekregen?                         

In onze jeugd zijn heel veel dingen min of meer vastgelegd. Hoe we communiceren, of we liefde kunnen geven en ontvangen, of we een goed zelfbeeld hebben ontwikkeld, of we kunnen opkomen voor onszelf, hoe we omgaan met allerlei gevoelens enzovoort. Het contextuele gedachtegoed heeft daar veel onderzoek naar gedaan en is een hulpbron voor mij als coach om met allerlei thema’s aan de slag te kunnen gaan. Allerlei zaken uit je jeugd kunnen, als dat nodig is voor het werken aan je coachvraag, aan bod komen. Vaak doe ik dat met behulp van de duplopoppetjes op tafel. Het is geen familieopstelling maar het helpt om personen, gedragingen, overlevingsmechanismen, familieverbanden beter te begrijpen en in te voelen. Dat betekent dat de situatie uit je gezin van herkomst in beeld wordt gebracht. Je ouders, je broers en zussen en de onderlinge relaties. Allerlei zaken als aanwezige gevoelens en rolpatronen, conflicten of juist goede relaties, waarden en normen in het gezin enz. worden diepgaand en effectief geanalyseerd. Het gesprek wordt met de duplo poppetjes gevisualiseerd en roept daardoor makkelijker allerlei gedachten en gevoelens op. Dat helpt bij het proces van bewustwording. Cliënten ervaren het werken met de poppetjes over het algemeen als zeer positief en verhelderend. Het is een taal erbij, een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. 

Aan het begin van een coachtraject wordt een coachvraag geformuleerd. Daar komt in alle gesprekken de focus op te liggen. Halverwege is er een evaluatie en kan de coachvraag bijgesteld worden.

Een coachvraag kan natuurlijk ook los van het contextuele gedachtegoed behandeld worden. Niet altijd is het nodig om diep in je voorgeschiedenis te duiken. Ook mensen met coachvragen zoals, ik wil van baan veranderen maar weet niet wat, er zijn relatieproblemen, hoe kan ik beter communiceren, enz, zijn van harte welkom.

Ik werk vanuit een christelijke levensvisie en mensbeeld. In de gesprekken komt dat, als dat gewenst en zinvol is, zeker aan de orde. Mijn ervaring is dat juist veel christenen ook worstelen met veel persoonlijke problemen. Geloven is niet altijd zo makkelijk. Er kunnen juist in je geloofsleven zoveel problemen spelen waar je niet makkelijk mee voor de dag durft te komen; schuldgevoelens, identiteitsproblemen, angsten, eenzaamheid, een verkeerd Godsbeeld enz. Het is enorm belangrijk dat je ermee voor de dag durft te komen. En, het klinkt misschien gek, maar alleen er voor bidden is vaak niet genoeg. Ook hier geldt dat God ons anderen geeft, een vriend, gemeentelid, een christelijke coach om te helpen. Kom voor de dag met je problemen. Het is niet goed als het in het verborgene van je hart blijft. Schaam je ook niet daarvoor, ieder mens heeft zo zijn eigen worstelingen. In mijn coachpraktijk ben je van harte welkom!

Ik ben aangesloten bij  de beroepsverenigingen NOBCO en de VCC.

Coachpraktijk Ik Doe Het heeft aangetoond te voldoen aan de criteria die gelden voor het certificaat Christelijke Zorg, en staat daarom
ingeschreven in het Register Christelijke Zorg. Via een Prolife zorgpolis is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk. Informeer bij de zorgverzekeraar.


Voor de poppetjes taal deed ik een training bij de Kontekst, zie website.

Voor verdieping deed ik een korte studie Contextuele benadering in coaching en supervisie aan de CHE.


De intake is altijd gratis en vrijblijvend, een coachgesprek kost €50,-. btw vrijgesteld.
Lees de reacties van eerdere cliënten om een indruk te krijgen wat een coachtraject bij mij in kan houden.
Meestal zijn 5 tot 10 gesprekken voldoende.