Coachen

Een taal erbij 

Coachpraktijk Ik doe het

Sommige vragen of problemen gaan dieper en zijn ook complexer. Bijvoorbeeld: waarom lukt het me niet om te veranderen, voortdurende stress of angst, diepe pijn of minderwaardige gevoelens.

Wat heb je als kind meegekregen?                         

In onze jeugd zijn heel veel dingen min of meer vastgelegd. Hoe we communiceren, of we liefde kunnen geven en ontvangen, of we een goed zelfbeeld hebben ontwikkeld, of we kunnen opkomen voor onszelf, hoe we omgaan met allerlei gevoelens enzovoort. Als coach werk ik daarom soms met poppetjes-taal en het contextuele gedachtegoed om iets helder te krijgen. Een situatie, relatie of het gezin van herkomst kan door middel van duplo-poppetjes in beeld worden gebracht. Omdat een situatie zo zichtbaar wordt gemaakt, inclusief aanwezige gevoelens en rolpatronen, kan e.e.a. heel diepgaand en effectief geanalyseerd worden. Het gesprek wordt gevisualiseerd en roept daardoor makkelijker allerlei gedachten en gevoelens op. Dat helpt enorm bij een proces van bewustwording. Cliënten ervaren het werken met de poppetjes over het algemeen als zeer positief en verhelderend. Het is echt een taal erbij, want een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Kijk hier  voor een voorbeeld van werken met poppetjestaal.

Ik werk vanuit een christelijke levensvisie en mensbeeld. In veel gesprekken is het belangrijk dat dit aspect de juiste aandacht krijgt. Het is belangrijk dat ook daarin soms nieuwe dingen geleerd mogen worden die leiden tot herstel en het tot je doel komen als mens.

Ik ben aangesloten bij  de beroepsvereniging NOBCO en de VCC.


Voor de poppetjes taal deed ik een training bij de Kontekst, zie website.

Voor verdieping deed ik een korte studie Contextuele benadering in coaching en supervisie aan de CHE.
De intake is altijd gratis en vrijblijvend, een coachgesprek kost €50,-. btw vrijgesteld.
Meestal zijn 5 tot 10 gesprekken voldoende.

Comments are closed.